Production Operator

Division

Operations

Education level

MBO 4

Location

IJmuiden

De functie

Het voorbereiden en uitvoeren van materiaal -en apparatuurwissels en logistieke activiteiten ter verhoging van de efficiency van de productielijnen. 

Het produceren en inspecteren van half- en eindproducten en het verrichten van eenvoudige bedieningswerkzaamheden bij een (deel)proces op basis van standaard werkinstructies. De Production Operator is daarmee verantwoordelijk voor het tijdig en veilig aanwezig zijn van te gebruiken materialen, zodat een ongestoord productieproces plaats kan vinden. De Production Operator is verantwoordelijk voor de geplande logistieke en deel- productiewerkzaamheden binnen de productie eenheid, onder handhaving van de werkinstructies en voorschiften t.a.v. kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu. De Production Operator rapporteert aan de (assistent) Shiftleider. 

Verantwoordelijkheidsgebieden / kerntaken

1. Verantwoordelijkheid Kader

De Production Operator werkt in ploegendienst binnen de productieafdeling, waar half- en eindproducten worden be/verwerkt en voert ondersteunende werkzaamheden uit op het gebied van productie en logistiek. Binnen het opgedragen ploegprogramma wordt de werkvolgorde bepaald door de Shiftleider. De werkzaamheden kenmerken zich door meer all-round dan specifieke werkzaamheden en door onderling afhankelijke productielijnwerkzaamheden, productietaken en samenwerking met collega- operators. De aard van het werk heeft gemiddelde risico’s voor veiligheid & milieu. 

Production Operator is verantwoordelijk voor:

 • Keuring van het product middels inspectie tijdens productie.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van materiaal -en apparatuurwissels en logistieke -en FAT activiteiten.
 • Vervanging van de Machine operator.
 • Communicatie met andere operators en (assistent) Shiftleider.
 • ​2. Taken
 • Veilige werkomgeving bij uit te voeren werkzaamheden
  • Zet de werkzaamheden stil indien er potentieel onveilige situaties kunnen ontstaan.
  • Meldt potentieel onveilige situaties bij zijn Shiftleider.
  • Zorgt voor orde en netheid.
 • Continuïteit geplande productie, zodat de productie volgens gestelde specificaties en tijdsplan wordt gerealiseerd.
  • Stelt zich op de hoogte van de stand van zaken/bijzonderheden t.a.v. (deel)installaties bij ploegwisseling en materiaal/apparatuur wissels en stelt de (deel)installatie in bedrijf.
  • Voorziet apparatuur van hulpstoffen/ productiematerialen tijdens omstellingen.
  • Verricht standaard bedienings- en/of (de)montagewerkzaamheden, zowel handmatig als m.b.v. bedieningspanelen, en meldt bijzonderheden aan de Console Operator of (assistent) Shiftleider.
 • Inspecties en reparaties aan product, zodat gecontroleerd wordt of producten voldoen aan de opgestelde (kwaliteit)specificaties .
  • Controleert of het product voldoet aan de specificaties middels visuele inspectie of met behulp van meetmiddelen
  • Controleert inkomende/uitgaande hulpstoffen, materialen en half fabricaten op visuele afwijkingen.
  • Registreert bevindingen en meldt mankementen middels geldende procedures (NCR of storingsmelding).
  • Meldt (structurele) afwijkingen en tekortkomingen aan het product, materialen of installaties aan de (assistent) Shifleider.
  • Voert zelfstandig reparaties uit op basis van werkinstructies (OCAP) en controlelijsten
 • 1e Lijns onderhoud aan (deel)installaties, zodat technische problemen aan (deel)installaties worden geminimaliseerd.
  • Voert 1e lijns onderhoud uit (inspectie en schoonmaken).
  • Signaleert en meldt storingen en (technische) problemen in het productieproces.
  • Zet (delen van) installaties stop volgens instructies, verhelpt zelfstandig kleine storingen (elektrisch of mechanisch) of assisteert engineers & onderhoudscoördinatoren bij grote storingen.
  • Voert zelfstandig onderhoudswerkzaamheden uit aan installaties op basis van werkinstructies of onder toezicht van onderhoudscoördinatoren.
  • Optioneel: Aangewezen tot voldoende onderricht persoon.
 • Bekend zijn met werkinstructies, zodat de productiewerkzaamheden helder zijn voor de operators.
  • Volgen van het interne trainingsplan van het Operations team.
  • Signaleert afwijkingen t.a.v. werkwijzen en instructies m.b.t. productie, veiligheid en milieu aan de (assistent) Shiftleider

3. Bevoegdheden

 • Bevoegd tot het stil zetten van productie lijnen bij kwaliteits problemen.
 • Besturing van de lijn als Machine operator, bij diens afwezigheid
 • Bevoegd tot het zelfstandig uitvoeren van apparatuur/productiemiddel omstellingen
 • Bevoegd tot het zelfstandig uitvoeren van kleine elektrische werkzaamheden zoals benoemd op het VOP aanwijzingsformulier

4. Specifieke kennis

 • MBO-niveau 2, praktische leerweg / technische richting.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring als Operator (Machine operator, Productie medewerker).
 • Goede kennis van de Nederlandse in woord en geschrift en Engelse taal in woord.
 • Optioneel: NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) aanwijzing.
 • Optioneel: Operating software (besturingsysteem) van de betreffende machines.
 • Optioneel: Heftruck en of hoogwerker certificaat.

5. Gedragsvaardigheden

 • Ownership
 • Samenwerken
 • Accuratesse
 • Discipline
 • Flexibiliteit
 • Communicatie

Contact

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met HR via telefoonnummer
+ 31 (0)255 763500. Stuur je sollicitatiebrief en CV naar recruitment@strohm.eu.
 
Acquisitie en reacties door werving- selectie- en bemiddelingsbureaus worden niet op prijs gesteld.

Apply

Thank you for your application.